23948sdkhjf

Nyemission och besparingar för förlusttyngt Nelly

Efter minskad omsättning och ökad rörelseförlust under 2022 genomför Nelly en nyemission.

E-handelsbolaget Nelly redovisar ett rörelseresultat på -1,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (-3,2). Rörelsemarginalen var -0,5 procent (-0,8) och bruttomarginalen i kvartalet backade till 41,1 procent (43,4).

– Vi valde under kvartalet att driva försäljning genom prissänkningar för att säkerställa en god genomförsäljning av vårt höst- och vinterlager, vilket även påverkade vår bruttomarginal negativt, skriver Nellys tillförordnade vd Helena Karlinder-Östlundh i bokslutet.

Nettoomsättningen sjönk till 387 miljoner kronor (407).

Nelly meddelar också en garanterad företrädesemission på 50 miljoner kronor och utökade besparingsåtgärder. Bolaget uppger att syftet med företrädesemissionen är att säkerställa likviditet och skapa förutsättningar för genomförandet av Nellys fortsatta omställning mot lönsamhet.

För att ytterligare stärka Nellys finansiella ställning avser Nelly även implementera operativa kostnadsbesparingar om cirka 20 miljoner kronor (exklusive omkostnader) utöver det kostnadsbesparingsprogram på runt 40–50 miljoner kronor som kommunicerades i augusti 2022.

Företrädesemissionen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma den 14 mars 2023.

– Vi ser att förutsättningarna nu börjar komma på plats för att åter bli lönsamma under året genom att erbjuda vår kund ett attraktivt sortiment till rätt prispunkt med en mer anpassad och hållbar kostnadsmassa", säger Helena Karlinder-Östlundh.

Det omfattande transformationsarbete som Nelly inledde under 2022 är inte färdigt, men bolaget ser nu tidiga positiva tecken på att det får effekt, framför allt i form av sänkta löpande kostnader inom flera områden, är budskapet.

– Våra marknadsföringskostnader minskade under fjärde kvartalet till följd av ett fortsatt ökat fokus på organisk trafik och en lägre andel betald trafik. Vi drev även ytterligare effektivitetsförbättringar inom vår logistikverksamhet, där framför allt lagerhanteringskostnaderna minskade avsevärt, och vi sänkte våra personalkostnader efter den omorganisation som genomfördes under hösten, uppger Nelly-chefen.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.063