23948sdkhjf

Fin inledning för Ellos Group

Hem- och modekategorierna på samtliga e-handelsplatser ska ha bidragit till försäljningstillväxten under första kvartalet.

 Ellos Groups, där e-handel för Ellos, Jotex, Stayhard och Home Room ingår, nettoomsättningen ökade med 29,6 procent till 830,3 miljoner kronor (640,5) under årets första kvartal.

Valutaeffekter påverkade dock tillväxten negativt och organiskt ökade nettoomsättningen med 31,4 procent.

Rörelseresultatet förbättrades kraftigt jämfört med motsvarande kvartal i fjol och uppgick till 7,5 miljoner kronor (-24,7). Resultatförbättringen härrör till försäljningsökningen i kombination med en förbättrad bruttomarginal, uppger koncernen i rapporten.

”Ellos Group inleder året med en stark utveckling och vi ser därmed att den positiva trenden från 2020 fortsätter. Under årets första kvartal var försäljningstillväxten mer än 30 procent. Hem- och modekategorierna på samtliga våra e-handelsplatser bidrog till försäljningstillväxten. Allt fler kunder i såväl Norden som övriga Europa väljer att handla från våra e-handelsplatser”, uppger Paul Lembrechts, vd för ägaren FNG Nordic AB.

Ökade fraktkostnader påverkade koncernen negativt med cirka 16 miljoner kronor under första kvartalet.

Bolaget har tidigare kommunicerat om en förlikning mellan FNG N.V och FNG Nordic AB med de tidigare ägarna till Ellos Group. Som en del av denna uppgörelse har FNG N.V. och FNG Nordic AB kommit överens om att betala ett belopp om 100 miljoner euro till de tidigare ägarna. Bolaget har därför valt att göra en avsättning för ett förlikningsbelopp om 401,3 miljoner kronor som redovisas som en övrig kostnad for räkenskapsåret 2020. Pengarna betalas ut när den strategiska översynen av verksamheten är klar.

”Nettoskulden uppgick vid kvartalets utgång till 1 252 miljoner kronor vilket innebär att likviditeten är mycket god med en odragen rörelsekredit och med 206 miljoner kronor i likvida medel”, uppger Paul Lembrechts vidare.

Vidare skriver bolageti rapporten att ”det råder fortsatt stor osäkerhet i vår omvärld, bland annat kring hur konsumtionsviljan kommer att ta sig uttryck i pandemins spår samt hur priser och tillgång på råvarumaterial, produktions- och transportkapacitet kommer att utvecklas. Vi är ödmjuka inför denna utveckling. Samtidigt är vi som ledande e-handelsaktör och med starka varumärken inom mode och heminredning väl positionerade för att dra nytta av den strukturella tillväxten online, inte minst inom hemsegmentet”.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.094