23948sdkhjf

Vill utreda textilinsamling före producentansvar

Konkurrensverket har yttrat sig kring producentansvar för textil.

Det handlar om ett yttrande till regeringen över betänkandet ”Ett producentansvar för textil” och i detta skriver verket att man anser att innan ett producentansvar för textil införs, så bör det utredas om det skulle vara lämpligt att införa en nationell reglering om insamling av textilavfall. Om en sådan utredning skulle visa att detta är lämpligt (ur ett samhällsekonomiskt och miljömässigt perspektiv) menar Konkurrensverket att också andra metoder än ett producentansvar bör undersökas och bedömas innan en reglering införs.

Konkurrensverket skriver också att man inte kan ställa sig bakom utredningens bedömning att det inte skulle finnas några hinder för insamlingssystem att samarbeta och påpekar också att konkurrenslagen innebär ett förbud för företag att ingå avtal eller samarbeta på ett sätt som begränsar konkurrensen.

Verket avstyrker också förslaget att insamlingssystemen ska samråda med varandra för att fördela kostnader för historiskt textilavfall. Istället bör de redovisa sina kostnader för sådant avfall till Naturvårdsverket som därefter får besluta om hur kostnaderna ska fördelas.

Vidare anser Konkurrensverket att ett producentansvar för textil inte bör införas innan det är klart hur övriga producentansvarssystem kommer att vara utformade framöver. Framförallt bör det vara klart om det är producenterna eller kommunerna som ska ansvara för insamlingen av förpackningar.

Hela Konkurrensverkets yttrande kan du läsa här.

Källa: Konkurrensverkets hemsida

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Se senaste nyhetsbrevet ???id_11737???

Sänd till en kollega

0.125