23948sdkhjf

Minskad försäljning men förbättrat resultat för Nelly

Fokus på Norden gav frukt för bolaget som dock tappade försäljning inom största produktgruppen under coronaåret.

Även för Nelly präglades det gångna året av utmaningar kring coronapandemin som bland annat ledde till att bolaget tappade försäljningen inom de för bolaget viktiga segmentet med festklänningar som minskade rejält.

Därtill präglades året av att Nelly numera är ett självständigt bolag genom separationen med Qliro Group.

Dock skriver bolaget i rapprten att försäljningstappet stävjts med att bolaget genom ett ”tydligt kundfokus, dataanalys och daglig dialog anpassat verksamheten snabbt” och bland annat minskat lagernivåerna och förbättrat resultatet under andra halvåret.

Under fjärde kvartalet minskade omsättningen med 2 procent och uppgick till  393,8 (400,2) miljoner kronor. Mätt i lokala valutor så ökade försäljningen med 2 procent.

Rörelseresultatet förbättrades kraftigt och blev 0,2 miljoner kronor (-31). Resultat efter skatt landade på -9,9 miljoner kronor (-41,9) för det fjärde kvartalet.

”Vi fokuserade tydligt på Norden och på ökad lönsamhet. Under kvartalet ökade omsättningen i lokala valutor och bruttoresultatet ökade med 18 procent till 91,4 miljoner kronor. Sänkta försäljningskostnader, höjd effektivitet, vårt geografiska fokus och lägre returgrad ledde till att bruttomarginalen ökade med 3,9 procentenheter till 23,2 procent. Lageromsättningshastigheten ökade för året vilket frigjorde rörelsekapital och stärkte vår finansiella position”, skriver vd Kristina Lukes i rapporten.

Enligt rapporten ska bolaget under innevarande år ha fokus på relanseringen av varumärket Nelly och fortsätta utveckla varumärkespositionen med fokus på Norden. Under det gångna året har bolaget även påbörjat processen med att samla alla medarbetare i Borås i gemensamma lokaler. Detta gäller även ledningsgruppen. Kontoret i Stockholm stängs och därtill flyttas, som tidigare aviserats, lagret från Falkenberg till ett nybyggt automatiserat lager i Borås med inflyttning i sommar.

Därtill ska bolaget ha fokus på att förbättra logistiken samt ”höja ribban i hållbarhetsarbetet”, heter det i bokslutsrapporten.

För helåret 2020 sjönk omsättningen med 4 procent till 1 394,1 miljoner kronor (1 452,2). Rörelseresultatet uppgick till -45,9 miljoner kronor för helåret (-61,7).

Bolaget särredovisar inte Nelly.com och NLY Man. 

Läs även en längre intervju med vd Kristina Lukes i senaste numret av Habit här.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079