23948sdkhjf

Rizzo Group: "Kvartalet är förstås en besvikelse"

Händelserikt första kvartal för sko- och accessoarkoncernen som fortsätter arbetet med att omvandla butiksnätet enligt nya koncept.

"Kvartalet är förstås en besvikelse även om vi har planerat för ett krävande första halvår",
skriver vd Lars Fins i delårsrapporten för första kvartalet i det brutna räkenskapsåret, september till november 2020.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 134,8 miljoner kronor (190,5) under första kvartalet vilket är en minskning med 55,7 miljoner kronor. Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till 51,5 miljoner kronor (-12,5), en ökning med 64,0 miljoner kronor.

Koncernens försäljning i jämförbara butiker minskade med 29,3 procent under kvartalet. 

Försäljningen inom affärsområde skor minskade med 29,6 procent i jämförbara enheter under kvartalet. Försäljningen inom accessoarer minskade med 19,6 procent i jämförbara enheter.

Resultat före av- och nedskrivningar uppgick till 81,0 miljoner kronor (17,7).

Resultat efter skatt uppgick till 49,3 miljoner kronor (-17,0), en ökning med 66,3 miljoner kronor.

I koncernen ingår 101 butiker vilket är 13 färre jämfört med utgången av motsvarande kvartal i fjol.

Det var ett händelsrikt kvartal för sko- och acccceooarkoncernen då  företagsrekonstruktion avslutades och därtill  beslutades  och fulltecknades en företrädesemission. Aktien, som varit handelsstoppad sedan den 23 mars 2020, öppnades upp för handel under kvartalet och i oktober. 

”Den pågående coronapandemin fortsätter att påverka Rizzo Groups försäljning påtagligt negativt. De utökade restriktionerna har kraftigt minskat kundtillströmningen till bolagets butiker i Sverige och Norge. Det har även inneburit ett klart högre kampanjtryck och prisaktiviteter som påverkat marginalen på ett ofördelaktigt sätt. Omfattningen av covid-19 samt hur det fortsatt kommer att påverka Rizzo är svårbedömt”, skriver bolaget i rapporten.

Rizzo fortsätter utrullningen av de nya konceptet som också inbegriper omskyltning av Accent-butiker i Sverige och under kvartalet har 12 Accentbutiker i Sverige och 8 Morrisbutiker i Norge ställts om till det nya butikskonceptet. I Norge behålls dock butiksnamnet Morris.

24 av koncernens cirka 100 butiker är nu omställda.

I slutet av januari 2021 införde Norge ytterligare restriktioner i Osloområdet och 15 av Morris butiker hålls sedan den 23 januari stängda.

”Under mina dryga 30 år inom detaljhandeln har jag aldrig stött på problem som vare sig jag själv eller någon annan av mina medarbetare – inte har kunnat lösa och påverka. För vår del hade en total nedstängning under ett antal veckor varit bättre då våra produkter inte är av någon direkt nödvändighetsklassning och att vi hade fått ekonomiskt stöd för en stängning", uppger Lars Fins, vd, i rapporten.

Vidare skriver han;

"Att tvingas ha öppet trots att kundtrafiken varit mer än halverad – samtidigt som vi inte haft möjlighet att permittera personalen fullt ut då vi måste ha bemanning i butikerna – har varit svårt att acceptera. Samtidigt utropas budskapet om att ”handla Online” i både radio och TV. Att svenska myndigheter inte ens uppmanar oss satt ”handla Online från svenska företag” – det tyder på bristande empati och förståelse för 100 000-tals anställda i landets alla kedjor och butiker inom handeln”.

Coronapandemin, och rekonstruktionen, sätter också käppar i hjulet för leveranser från produktion i Asien och bolaget lider fortsatt av vissa störningar i varuförsörjningen, heter det i rapporten.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.125