23948sdkhjf

Så påverkas H&M:s försäljning av coronaviruset

Butiker i flera länder stängda. Gradvis återhämtning i Kina.

I första kvartalet 2020,1 december 2019 till 29 februari 2020, ökade H&M-gruppens nettoomsättning med 8 procent till miljoner kronor 54 948 (51 015). I lokala valutor blev ökningen 5 procent. Exkluderat för Kina, Hongkong, Singapore, Macau, Japan och Taiwan ökade koncernens försäljning under kvartalet med 7 procent i lokala valutor.

I pressmeddelandet skriver koncernen att försäljningsutvecklingen under andra halvan av kvartalet har påverkats negativt av situationen kopplad till Covid-19-viruset, främst i Kina där  334 butiker av koncernens 518 butiker stängda under februari, men hittills i mars har H&M-gruppens försäljning påverkats negativt framför allt i Europa som en konsekvens av den fortsatta spridningen av viruset.

"Situationen i respektive land förändras från dag till dag", uppger H&M och sedan några dagar är samtliga av koncernens butiker tillfälligt stängda i Italien och i helgen stängdes även alla butiker tillfälligt i Polen, Spanien, Tjeckien, Bulgarien, Belgien, Frankrike och delvis i Grekland.Onlinebutiken hålls öppen.

 I Kina ökade försäljningen den 1 december 2019 till 23 januari 2020 med 27 procent i lokal valuta. Men virusets snabba utveckling ledde till att koncernens försäljning i Kina minskade med 24 procent i kvartalet som helhet. Vidare skriver koncernen att har försäljningen gradvis börjat återhämta i landet  i takt med att situationen förändrats och stabiliserat sig gällande coronaviruset.

"Inom H&M-gruppen pågår ett omfattande arbete med att hantera Covid-19-situationen där högsta prioritet är medarbetarnas och kundernas säkerhet. Samtidigt som H&M-gruppens förändringsarbete fortsätter med full kraft, utvärderas nu samtliga aktiviteter i bolaget noggrant bland annat utifrån kostnads- och riskperspektiv för att i möjligaste mån kunna hantera de negativa effekterna kopplade till viruset", skriver H&M i ett pressmeddelande.

Tremånadersrapporten kommuniceras i sin helhet  den 3 april 2020.

Läs mer om: H&M
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.095