23948sdkhjf

Fenix Outdoor försiktigt inför 2020

Förväntar sig att den nya digitala organisationen ska börja leverera result.

Friluftsföretaget Fenix Outdoors vd Martin Nordin uppger att bolaget är försiktigt inför 2020. "Vi står fortsatt inför utmaningar", skriver Fenix Outdoor-chefen som dock pekar på att bolaget inte har sett några stora negativa effekter från vädret när det gäller den positiva utvecklingen av orderböckerna för 2020.

Martin Nordin hoppas att företaget äntligen ska kunna visa effekt och besparing från sin nya logistiska struktur under året.

"Vi förväntar oss också att vår nya digitala organisation börjar leverera resultat. Vi kommer dock bromsa upprättandet av nya butiker i både Tyskland och Nordamerika.

I Tyskland för att få en helårsutvärdering av de nya butikerna, så att vi kan fatta bättre beslut. I USA för att optimera den operativa modellen och vara beredd på de osäkerheter ett valår kan skapa", resonerar Fenix Outdoor-chefen.

Vidare uppger han att bolaget naturligtvis inte kan ignorera effekterna av Corona-viruset och de effekter som det kommer att få på världshandeln. "Om Corona-effekten fortsätter tror vi att det kommer att ha en övergripande negativ effekt på vår bransch från åtminstone två håll. För det första kan minskningen av turism och vilja för människor att samlas i grupper ge allvarliga effekter på detaljhandeln totalt sett. För det andra finns det en risk att det, om det pågår för länge, kommer ha en negativ effekt på många delar av den asiatiska försörjningskedjan för Europa och Nordamerika", skriver Martin Nordin.

Han framhåller att Fenix Outdoor visserligen är ganska oberoende i Kina i sig, men noterar att det finns en risk att smittan skulle kunna sprida sig till andra delar av Asien. "Vi övervakar situationen noga och jag är övertygad om att vi är så förberedda vi kan vara. På grund av detta måste vi vara försiktiga i all vår verksamhet och vara beredda på nästan vad som helst", uppger Fenix Outdoor-chefen i bokslutsrapporten.


Friluftsföretaget Fenix Outdoor redovisar ett ebitda-resultat om 19,6 miljoner euro (17,5) för det fjärde kvartalet 2019.

Av ökningen är 6,5 miljoner euro relaterad till avskrivningar för tillämpning av IFRS 16. Rörelseintäkterna uppgick till 150 miljoner euro (141). Rörelseresultatet blev 8,5 miljoner euro (12,6), och resultatet före skatt uppgick till 6,1 miljoner euro (12,1).

Bolaget tog negativa engångskostnader om 0,8 miljoner euro för organisatoriska förändringar under det fjärde kvartalet, hänförliga till förändring av distributionskanaler. "Vi har också mera permanenta kostnadsökningar som har kommit in tidigare än väntat och utöver plan för att expandera våra digitala avdelningar och bygga upp en bättre intern kompetens", skriver Fenix i rapporten. Bolagets resultat per aktie uppgick till 0:13 euro (0:67). En utdelning om 12:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (12:00).

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.083