23948sdkhjf

Positiv syn på ekonomin

Barometerindikatorn, som sammanfattar hushållens och företagens syn på ekonomin, visar på mycket starkare ekonomisk tillväxt än normalt.
I den senaste konjunkturbarometern, som presenteras av Konjunkturinsitutet, ligger barometerindikatorn på 110,1 i december jämfört med 106,7 i november. Nivån visar på en mycket starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Företagen är fortsatt optimistiska och bland annat detaljhandeln är en av sektorerna i näringslivet som bidrog till uppgången.

Även hushållens konfidensindikator steg i december. Hushållen är dock fortfarande något mer pessimistiska än normalt om ekonomin.

Detaljhandelns konfidensindikator steg från 115,0 i november till 116,7 i december vilket är betydligt över det historiska genomsnittet. Uppgången förklaras av att en högre andel företag rapporterar om försäljningstillväxt de senaste månaderna. Denna andel är dessutom klart högre än det historiska genomsnittet. Detaljhandelns förväntningar på försäljningsvolymen de närmaste tre månaderna är oförändrat optimistiska. Det samlade omdömet om varulagren har inte heller ändrats nämnvärt från förra månaden, utan fortsätter att vara positivare än normalt.

Hushållens konfidensindikator steg från 96,4 i november till 98,7 i december, men ligger fortfarande under det historiska genomsnittet. Av de ingående komponenterna bidrog två av fem till uppgången; synen på svensk ekonomi just nu är mindre negativ än förra månaden och förväntningarna på svensk ekonomi det närmaste året har stigit. Hushållens syn på svensk ekonomi kan dock fortfarande sammanfattas som mer pessimistisk än normalt.

Övriga tre komponenter, synen på den egna ekonomin just nu och på tolv månaders sikt samt inställningen till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror, har inte ändrats nämnvärt. Hushållens syn på sin egen ekonomi kan sammanfattas som mer optimistisk än normalt. Inställningen till om det är rätt tidpunkt att köpa kapitalvaror just nu är betydligt mer positiv än normalt.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.062