23948sdkhjf

Handeln bäst på hållbarhetspolicy

Det finns stora skillnader i hur svenska företag arbetar med hållbarhet, detaljhandeln ligger högt där 67 procent har en hållbarhetspolicy.
En ny attitydundersökning bland 1 000 svenska företag, som är gjord av Insight intelligence i samarbete med Föreningen JAG, SPP och ATG, visar att det finns stora skillnader hur svenska företag både jobbar med hållbarhetsfrågor och hur de mäter och rapporterar om det.

Detaljhandeln är den bransch som i störst utsträckning svarar att de har en hållbarhetspolicy. 67 procent av företagen inom detaljhandel svarar det, jämfört med exempelvis 56 procent av företagen inom vård, omsorg och sociala tjänster.

Totalt anser 96 procent av de tillfrågade företagen att de är hållbara. Hur hållbarhetsarbetet yttrar sig skiljer sig dock åt. Inom detaljhandel och tillverkningsbranschen svarar samtliga intervjuade företag att de arbetar aktivt med att minimera klimatpåverkan jämfört med motsvarande 83 procent bland företagen inom vård, omsorg och sociala tjänster. När det kommer till att använda produkter och tjänster som är rättvisemärkta eller främjar en hållbar utveckling råder motsatt förhållande. 93 procent av vård- och omsorgsföretagen svarar att de gör det jämfört med exempelvis 79 procent av detaljhandelsföretagen.

– De olika mätvariablerna för hållbarhet, till exempel arbetsprocesser, tillverkningsprocesser eller leverantörssamarbeten, kan skilja sig åt fundamentalt beroende på vilken typ av företag det är. Trots standardiserade ramverk för att rapportera och mäta hållbarhet kan vi se att hållbarhetsarbetet är högst individuellt, säger Lukas O Berg, vd på Insight intelligence.
Dagens Handel
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094