23948sdkhjf

Framtidstron fortsätter hos handlare

Men lika kaxiga är de inte längre 

I Handelsbarometern för december månad sjunker framtidstron något bland handlarna. Trots det hamnar framtidsindikatorn på plus 10, vilket ändå bör betraktas som en relativt hög nivå.- Den positiva utvecklingen ser ut att fortsätta även under början av året som alltid är en svag period för handeln. Konkurrensen har ökat i många branscher, både från e-handel och nyetableringar, vilket kan förklara den sjunkande tilltron till den egna butikens försäljningsutveckling, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel i ett pressmeddelande. Framtidstron är dock fortfarande relativt hög, om man tittar på siffrorna ur ett historiskt perspektiv. Årets notering visar att framtidstron nu i december månad inte har varit så här hög sedan år 2010. Även Kaxighetsindikatorn minskar i december månads Handelsbarometer. Under november månad låg noteringen på 17 och därifrån har den sjunkit till en notering på 10. Det är första gången sedan sommaren 2011 som Kaxighetsindikatorn ligger på samma nivå som Framtidsindikatorn.Handlarnas tilltro till utvecklingen i den egna butiken, jämfört med detaljhandeln i sin helhet, är vad Kaxighetsindikatorn mäter. Den kan därför ses som ett mått på hur stor andel av handlarna som tror att de kommer att kunna öka sin marknadsandel under den kommande tremånadersperioden. KF

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078