23948sdkhjf

Ny studie: Dubbelt så mycket textil slängs än återvinns

En tredjedel av kläderna vi har i garderoben används sällan eller aldrig.

För varje år ökar konsumtionen av nya textilier, samtidigt som andel begagnat fortfarande utgör en mycket liten andel. Nästan dubbelt så mycket textiler slängs i soporna mot vad som lämnats för återanvändning. Det visar en ny studie som forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort.

– Ungefär en tredjedel av de kläder och textil vi har i garderoben används inte eller används mycket sällan. Det är dubbelt så mycket som vi lämnar till återanvändning. Där finns en stor potential för ökad insamling, säger Jurate Miliute-Plepiene, forskare på IVL.

I projektet har forskarna analyserat textilflöden, från inköp till användning, återanvändning och slutligen till hantering av avfall, för att identifiera var de största förlusterna och potentialen för ökad återanvändning finns i vårt samhälle.

Det här ger en översiktlig bild över var den största potentialen för ökad återanvändning finns. Den pekar både på var vi var och en kan göra stor skillnad. Men också var beslutsfattare bör fokusera sina insatser, tillägger Liv Fjellander, projektledare på IVL.

Nästa år införs krav på separat insamling av textilier för Sveriges samtliga kommuner. Textilierna ska lämnas i särskilda insamlingssystem, på samma sätt som övrig återvinning fungerar. Det är kommunerna som ansvarar för insamlingen av det textilavfall som är kommunalt avfall, samtidigt som kommunerna också ska informera om hur hushållen kan återanvända textil på bästa sätt.

Dessutom kommer det så kallade producentansvaret att börja gälla inom de närmaste åren.

Viktigaste resultaten från studien:

Konsumtionen av nya textilier ökar varje år. Även konsumtionen av begagnat ökar men trots att textilinköp är det vanligaste inköpet av begagnade varor, utgör det fortfarande mindre än fem-sju procent av de nya inköpen.

Nästan en tredjedel av det vi har i garderoben används inte eller används mycket sällan. Det är dubbelt så mycket som vi lämnar till återanvändning. Där finns en stor potential för ökad insamling.

Fyra av tio plagg som slängs i kökssoporna hade kunnat återanvändas.

Insamlingskanaler påverkar kvaliteten på återanvända textilier. Det som lämnas direkt till återbruksaktörer, eller andra bemannade kanaler brukar vara av högre kvalitet. Textilier som lämnats till i insamlingsboxar och container hos avfallsaktörer innebär ofta sämre kvalitet då mer förstörs av fukt eller kontaminering.

Bara drygt en femtedel av insamlade textilier återanvänds i Sverige, medan resten exporteras till andra marknader. Detta beror bland annat på höga kostnader för manuell sortering för återanvändning, bristande efterfrågan på begagnade kläder i Sverige samt en större efterfrågan, som till exempel de Baltiska länderna och Polen.

Källa: IVL

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078