23948sdkhjf

H&M närmare marginalmålet

Klädbolagets rörelseresultat för första kvartalet lyftes av Sellpy. Planerar att under räkenskapsåret minska butiksbeståndet med 100 butiker netto.

Klädbolaget H&M-gruppen redovisar ett rörelseresultat på 725 miljoner kronor för det första kvartalet (december-februari) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023.

En positiv effekt från omvärdering av intresseföretag, främst en engångseffekt avseende Sellpy, ingår med 999 miljoner kronor (0).

Analytiker hade i genomsnitt väntat sig ett rörelseresultat på -1.051 miljoner kronor och inte räknat med några engångsposter, enligt Infronts sammanställning av 18 estimat.

Bruttomarginalen blev 47,2 procent, jämfört med förväntade 45,9 procent.

Förutom den positiva effekten från Sellpy uppger H&M att rörelseresultatet i kvartalet påverkats negativt av ökade råvaru- och fraktkostnader i kombination med starkare US-dollar trots prisjusteringar till kund med cirka 1,1 miljarder kronor, uteblivet rörelseresultat från Ryssland med cirka 480 miljoner kronor samt höjda energipriser med cirka 200 miljoner kronor.

H&M-gruppen har tagit ytterligare steg mot målet om en rörelsemarginal om 10 procent redan nästa år, skriver vd Helena Helmersson i delårsrapporten.

H&M:s mål sedan tidigare är att uppnå en tvåsiffrig rörelsemarginal för helåret 2024.

"Sammanfattningsvis står H&M-gruppen fortsatt stark med en robust finansiell ställning, stabilt kassaflöde och ett väl sammansatt varulager. Vår ökade investeringstakt inom samtliga tre tillväxtområden ger goda förutsättningar för fortsatt hållbar och lönsam tillväxt", skriver vd:n.

Enligt vd:n fortsätter de externa faktorerna som påverkar inköpskostnaderna att förbättras, arbetet med kostnads- och effektivitetsprogrammet pågår med full fart och många av förändringarna som gjorts under de senaste åren börjar ge effekt.

Vidare upprepar H&M sin avsikt att minska antalet butiker med cirka 100 netto under räkenskapsåret 2022/2023 som sträcker sig till och med november.

Under det föregående räkenskapsåret 2021/2022 minskade antalet butiker i H&M-gruppen netto med 336, varav 175 av de stängda butikerna var i Ryssland och Belarus.

Under 2022/2023 planeras antalet stängningar uppgå till cirka 200 butiker och antalet nyöppningar väntas bli cirka 100 stycken.

Läs mer om: H&M
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094