23948sdkhjf

Återhämtning för H&M – flesta marknader omfattas fortfarande av restriktioner

H&M-gruppens försäljning steg med 75 procent i det andra kvartalet (mars-maj), jämfört med samma kvartal året innan då försäljningstillväxten var -50 procent.

Försäljningssiffran är exklusive valutakursförändringar och inklusive moms.

Enligt Infront hade analytikerna i genomsnitt räknat med att försäljningen skulle öka med 74,8 procent.

Som en följd av förstärkningen av den svenska kronan blev ökningen 62 procent omräknat till kronor.

Försäljningsutvecklingen har fortsatt påverkats av den pågående pandemin. Vid ingången av det andra kvartalet var cirka 1.300 butiker tillfälligt stängda.

De öppna butikerna har haft restriktioner gällande bland annat öppettider, antal kunder och butiksytor. På några av koncernens största marknader såsom Frankrike och Tyskland, var butikerna fortsatt stängda under nästan hela kvartalet som en följd av förlängda restriktioner, skriver klädbolaget.

Vid kvartalets utgång hade de flesta marknaderna i H&M-gruppen fortfarande kundtrafiksbegränsande restriktioner och cirka 140 butiker var tillfälligt stängda globalt.

"I takt med att allt fler vaccineras har flera marknader successivt tillåtit återöppnande av butiker och H&M-gruppens starka återhämtning fortsätter. Onlineförsäljningen har fortsatt att utvecklas mycket väl även när butikerna har öppnat", heter det.

Försäljningen exklusive moms uppgick till 46.509 miljoner kronor (28.664). Analytiker hade räknat med 48.197 miljoner kronor, enligt Infront.

Totalt antal butiker per den sista maj uppgick till 4.913 jämfört med 5.058 vid samma tidpunkt året innan.

H&M-gruppens försäljning under perioden 1 till 13 juni 2021 ökade med 35 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period 2020. Jämfört med motsvarande period 2019 var ökningen 2 procent. Det framgår av ett pressmeddelande. "De flesta marknader i H&M-gruppen omfattas fortfarande av restriktioner och den 13 juni var cirka 180 butiker tillfälligt stängda sedan bland annat samtliga 50 butiker i Malaysia tvingats stänga i början av månaden", skriver H&M.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094