23948sdkhjf

Trögt år för Mandel Design

E-handelsplattformen Mandel Design, vars aktie är noterat på Spotlight, redovisar ett nettoresultat för det fjärde kvartalet 2020 på -2,6 miljoner kronor (-0,3).

Nettoomsättningen uppgick till 0,6 miljoner kronor (1,1) och ebitda-resultatet landade på -1,8 miljoner kronor (-0,2) för kvartalet.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2020.

Under helåret 2020 sjönk omsättningen till 2,1 miljoner kronor (5,2).

"Utmaningen under året har varit att få igång en ökad försäljning. Givet att så inte skett i önskad utsträckning har bolaget vidtagit organisatoriska förändringar avseende arbetskraften under slutskedet av året och in på det nya", skriver vd Camilla Fridén i delårsrapporten.

Bolaget har bland annat flyttat hela verksamheten till en mer kostnadseffektiv lösning där omkostnader för logistik, lager och support kommer att reduceras gentemot nuvarande lösning. Samtidigt förväntar sig bolaget att se tydliga synergier i de marknadsföringsinsatser och kampanjer som kommer att genomföras framöver.

Under 2020 har bolaget genomfört sitt första förvärv samt ingått två avsiktsförklaringar om potentiellt förvärv av SSC Design Studio samt ett samriskbolagssamarbete med en finsk part för att lansera Mandel Design i Finland. Processerna är fortfarande igång och förväntas avslutas inom kort, heter det i rapporten.

"Gällande Joint Venture-samarbetet har det dragit ut lite på tiden då bolaget tillsammans med den finska parten diskuterar de sista viktiga detaljerna för att få bästa möjliga effekt av samarbetet", skriver Camilla Fridén.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078