23948sdkhjf

H&M planerar stänga ännu fler butiker

Koncernen ska stänga 50 butiker netto 2020 och 250 under 2021.

Försäljningen under det tredje kvartalet, juni till augusti, minskade med 16 procent i lokala valutor, något som är känt sedan tidigare.

Bolaget skriver i rapporten att 166 butiker, motsvarande 3 procent av det totala antalet butiker, är i dagsläget fortsatt stängda. "Ett stort antal av koncernens butiker påverkas fortfarande av lokala restriktioner och begränsade öppettider", skriver bolaget också. I mitten av september var 142 butiker stängda. 


H&M redovisar ett rörelseresultat på 2.357 miljoner kronor för det tredje kvartalet, juni till augusti, i det brutna räkenskapsåret 2019/2020. Siffrorna är exklusive IFRS-16.


Analytikerna hade väntat sig ett rörelseresultat på i genomsnitt 2.056 miljoner kronor exklusive IFRS-16, enligt Infronts sammanställning av åtta estimat. Bruttomarginalen blev 48,8 procent, jämfört med förväntade 48,9 procent. 

H&M:s försäljning i september sjönk med 5 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år. Det framgår av bolagets rapport för det tredje kvartalet (juni-augsti) i det brutna räkenskapsåret 2019/2020. 


H&M-gruppen väntas nu stänga ungefär 50 butiker netto under det brutna räkenskapsåret 2019/2020 som sträcker sig till och med november. Tidigare besked var netto 40 butiker färre. Det framgår av rapporten för det tredje kvartalet. Under året planeras 180 butiker att stänga permanent mot tidigare kommunicerade 170. Antalet öppningar planeras som tidigare uppgå till 130. 


För 2021 planeras antalet stängningar uppgå till 350 och antalet nyöppningar till drygt 100 vilket ger en nettominskning om cirka 250 butiker. Ny planerad H&M-butiksmarknad är Panama via franchise där en första butik väntas öppna under 2021, att jämföra med tidigare kommunikation som var "första halvåret 2021". Vidare upprepar H&M att Australien blir ny H&M-onlinemarknad, med planerad start under slutet av 2020. 


H&M:s varulager uppgick vid utgången av det tredje kvartalet, utgången av augusti, till 42.076 miljoner kronor, en ökning med 1 procent justerat för valuta i förhållande till motsvarande period 2019. Varulagret utgjorde 21,4 procent (18,5) av omsättningen exklusive moms, rullande tolv månader. Vid utgången av det andra kvartalet var den siffran 19,2 procent. "Kostnaderna för prisnedsättningarna som en andel av omsättningen bedöms att öka med cirka 1 till 1,5 procentenheter under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år", skriver H&M i torsdagens rapport. Klädbolaget skriver även, med hänvisning till bland annat "kortare ledtider" och "en effektivare varuförsörjningskedja" att det finns goda förutsättningar för lägre varulagernivåer framöver.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.094