23948sdkhjf

Kemikalieskatt på mode kan bli verklighet

Utredning klar och ett betänkande om hur kemikalieskatt på kläder och skor i så fall skulle utformas har lämnats över till regeringen.

Att införa en skatt på kemiaklier i kläder och skor har varitpå tapeten en längre tid och på onsdagen presenterades en statlig utredning som föreslår en skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor.

Ett betänkande om hur en sådan skatt skulle kunna utformas har har lämnats över till regeringen. 

Om förslaget blir verklighet kan skatten införas den 1 april 2021 men  tillämpas för första gången på skattskyldighet som inträder efter utgången av juni 2021. 

Skatten skulle inbringa staten cirka 750 miljoner kronor enligt utredningen.

Syftet med skatten ska vara att minska förekomsten av eller riskenför exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från
kläder och skor på ett kostnadseffektivt sätt. Vid utformningen av
skatten bör även risken att skadliga kemikalier hamnar i naturen och
där ger upphov till skadlig inverkan på miljön beaktas”, heter det i betänkandet.

Tre områden har varit i fokus vid utformingen av förslaget; hur kemikalierna påverkar individen, vilka kemiaklier som kommer ut i närmiljön som vattendragen och därtill har det handlat om att identifiera mer långlivade kemikalier som skulle försvåra i en avfalls- och återvinningsprocess och motverka en cirkulär ekonomi.

Utredningen, som regeringen föreslogs skulle göras den 18 april ifjol, har föreslagit en skatt på 40 kronor per kilo för alla kläder och skor, med möjlighet till avdrag på upp till 95 procent av den skatten för varor som kan bevisas inte innehåller specificerade särskilt farliga ämnen och biocider. Något som utredningen pekar på kan finnas i alla kläder och skor och därför kan inte ett fullt avdrag från den skatt som tas ut på alla kläder och skor medges.

Endast vissa av de skattepliktiga varorna kan innehålla ftalater och högfluorerade ämnen. Mot denna bakgrund har utredningen föreslagit att skatt ska betalas med ytterligare 19 kronor per kilo.

Skattskyldig enligt förslaget är den som tillverkar skattepliktiga varor och den som för in skattepliktiga varor från ett annat EU-land.

När det gäller försäljning från länder utanför EU har utredningen föreslagit att den som är skyldig att betala tull även blir skyldig att betala skatt på kemikalier i kläder och skor.

Det innebär att även konsumenters köp från länder utanför EU kommer att omfattas av skatten.

Skatten är inriktad på ämnen som uppfyller, eller bedöms kunna uppfylla, kriterier för särskilt farliga ämnen enligt Reachförordningen.

"Även om skatten skulle leda till en fullständig utfasning av ämnena i de fem bilagorna, kommer den övervägande mängden kläder och skor på svenska marknaden fortfarande innehålla rester av skadliga kemikalier, om inte annat på grund av de många kemikalier som förekommer i tillverkningskedjans olika led" heter det i utredningen. 

Förslaget om kemikalieskatt på kläder och skor är en del av januariavtalet mellan S, MP, C och L. 

Här finns utredningen och förslaget till skatt på mode i sin helhet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078