23948sdkhjf

Minskad omsättning och resultatras för Nelly

På måndagen gick Nelly ut och aviserade om ett sparpaket som bland annat innefattar att modebolaget koncentrerar verksamheten på den nordiska marknaden medan försäljningen utanför Norden ska ske via andra kanaler som Zalando. Bolaget ska också sänka lagernivåerna och genomföra en minskning av tjänstemannaorganisationen med cirka 25 tjänster.

Nellys nettoomsättning under fjärde kvartalet, oktober till december, uppgick till 399,4 miljoner kronor ( 402,9) vilket var en minskning med 1 procent. Modehandlarens bruttoresultatet uppgick till 75 miljoner kronor och bruttomarginalen uppgick till 18,8 (26,6) procent . Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar rasade till -13 (19) miljoner kronor.

För att hantera överlager från tidigare kvartal genomförde modehandlaren flera större kampanjer vilka ledde till att lagret minskade med 20 procent under kvartalet men även hade negativ påverkan på produktmarginalen. Produktmarginalen hämmades även av att den svaga svenska kronan påverkade inköpskostnaderna.

Även antalet kunder och order minskade men den genomsnittliga kundkorgen ökade med 2 procent.

Med våra åtgärder kommer vi att återgå till lönsam tillväxt. Vår bedömning för 2020 är att nettoomsättningen ökar, men inte i nivå med målet och att rörelsemarginalen före av- och nedskrivningar blir cirka 2 - 4 procent”, skriver bolaget i bokslutsrapporten.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062