23948sdkhjf

Utvecklingen vände nedåt för New Wave

Koncernen minskade både omsättning och rörelseresultat. Men vd Torsten Jansson – vi står väldigt starka uppger att bolaget står ”väldigt” starkt.

Varumärkesbolaget New Wave, med bland andra Craft, Pax, Sköna Marie och Tenson i portföljen, redovisar minskad omsättning under första kvartalet, januari till mars, jämfört med motsvarande period året före. Även rörelsevinsten minskade. 

Omsättningen sjönk 7 procent till 1 995,2 miljoner kronor jämfört med 2 135,5 miljoner kronor i fjol. Rörelseresultatet blev 186 miljoner kronor, ett rejält tapp från fjolårets 314 miljoner kronor. Därmed landade rörelsemarginalen på 9,3 procent mot 14,7 procent. 

Resultatet före skatt var 154,3 miljoner kronor (285). Resultatet efter skatt blev 121,1 miljoner kronor (222,2), en minskning med 45,5 procent mot föregående år. Resultat per aktie uppgick till 0,91 kronor (1,67). Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 203,7 miljoner kronor (-193,1).

Vd Torsten Jansson rapporterar ett kurant lager under perioden. 
– Lagret är på en bra nivå och vi har, trots fördröjningarna av sjöfrakt på grund av situationen vid Röda havet, få förseningar på inkommande leveranser, vilket ger oss bättre förutsättningar på marknaden kommande period jämfört med många av våra konkurrenter.
Torsten Jansson säger vidare att läget framgent är svårbedömt.
– Utvecklingen på kort sikt är alltid svår att bedöma, särskilt under rådande konjunkturförhållanden och den fortsatta oron i vår omvärld, men jag vet att vi står väldigt starka inom alla våra verksamhetsområden och jag är övertygad om att våra satsningar och investeringar kommer att ge oss framgångar.

New Wave Group, januari till mars

New Wave, Mkr Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Nettoomsättning 1 995,2 2 135,5 -6,6 %
Rörelseresultat 185,5 313,5 -40,8 %
Rörelsemarginal 9,3 % 14,7 %
Resultat före skatt 154,3 285 -45,9 %
Nettoresultat 121,1 222,2 -45,5 %
Resultat per aktie, kronor 0,91 1,67 -45,5 %
Kassaflöde från löpande verksamhet 203,7 -193,1

Finwire

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078