23948sdkhjf

En ny länk i värdekedjan

Mode- och textilbranschen står inför stora hållbarhetsutmaningar. Bara en bråkdel av all textil som sätts på marknaden blir nytt tyg igen. Nu ändras förutsättningarna för återvinning - textilsorteringsanläggningen Siptex sorterar efter fibertyp och färg och levererar cirkulär textilråvara till nästa steg i värdekedjan.

 Varje år slänger vi över fyra miljoner ton kläder och andra textilier inom EU. Det allra mesta kastas i hushållssoporna och förbränns, endast ett fåtal procent blir ny textil igen. En flaskhals har varit sorteringen där dagens manuella hantering av textilavfall har svårt att nå upp till de krav som återvinnare ställer. Den automatiska sorteringsanläggningen Siptex är världens första i sitt slag, och blir länken som saknats i den textila värdekedjan.

Siptex - automatisk sortering
För återvinning av textilier på en större skala krävs jämn kvalitet och stora volymer. Siptex-anläggningen i Malmö erbjuder snabb sortering efter fibertyp och färg. Med hjälp av närainfrarött ljus sorterar anläggningen blandat textilavfall och producerar textilbalar av exakt fibersammansättning. Balarna kan gå vidare till olika former av återvinning, både kemisk och mekanisk.

Genom att omvandla kasserad textil till råvara för återvinningsindustrin blir Siptex ett alternativ till nyproduktion av bland annat bomull och polyester. Istället för att använda jungfrulig råvara tas redan producerade resurser tillvara – med stora klimat- och miljövinster.

ReFab ® - cirkulär textilråvara
Den sorterade textil som lämnar Sipex-anläggningen kallas ReFab – Renewable Fabulous Fabric - och finns i olika material och renhetsgrad.

Anläggningen kan sortera i princip vilka fibertyper som helst. Vi har initialt fokuserat på bomull, polyester, akryl och ull, men fler produkter kommer att adderas till sortimentet, säger Stefan Poldrugac, affärsutvecklare Sysav.

ReFab är produkten som revolutionerar textilåtervinningen. En cirkulär råvara som passar för högkvalitativ återvinning med syfte att producera nya kläder och hemtextilier. Textilfiber har också potential att användas i fler industrier än modebranschen och ersätta användningen av andra material.

Återvinning av textil är under stark utveckling, med ett antal redan etablerade kommersiella anläggningar och nya innovativa tekniker under utveckling. En ökande miljömedvetenhet i modebranschen har höjt efterfrågan på återvunnen textil men tidigare har det varit svårt för företagen att få tag i material. Med tillgång till stora volymer kvalitetssäkrad råvara kan återvinningen skalas upp.

Siptex är resultatet av svensk forskning. I full drift har anläggningen kapacitet att sortera 24 000 ton textil per år, vilket motsvarar ungefär 30 procent av de textilier som slängs i Sverige under samma period.

Om forskningsprojektet Siptex

Siptex står för Svensk innovationsplattform för textilsortering. Det finansieras av Vinnova och är ett så kallat steg 3-projekt inom programmet Utmaningsdriven innovation.  Forskningsprojektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och genomförs tillsammans med svenska textil- och modeföretag, forskningsinstitut och myndigheter, bland andra H&M, Ikea, Kappahl, Stadium, Naturvårdsverket, Re:newcell och Myrorna. Sorteringsanläggningen i Malmö ägs och drivs av Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag.

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078