23948sdkhjf

Konkurser präglar Ellos Groups resultat

Coronapandemin påverkar Ellos Group både positivt och negativt  då koncernen växer inom framförallt i heminredningssegmentet och i andra kategorier kopplade till hemmet och fritid- samt sportaktiviteter medan covid-19 har påverkat koncernens försäljning av mode negativt.

Det framgår av delårsrapporten för tredje kvartalet.

”Den positiva utvecklingen ser vi genomgående hos samtliga våra fyra starka varumärken: Ellos, Jotex, Stayhard och Homeroom. Nykundstillväxten är betydande och vi ser också en ökande trend bland våra existerande kunder som av allt att döma väljer att spendera mer tid och större del av sin plånbok på våra e-handelsplattformar”, skriver koncernen i rapporten.

Ellos Group och FNG Nordic, ingår i den belgiska FNG koncernen där ett flertal av de belgiska och nederländska bolagen har lämnat in begäran om att försättas i konkurs. Det påverkar Ellos Groups verksamhet bland annat genom att planerade koncerngemensamma inköp uteblir.

”Som tidigare aviserat under året har koncernen gjort en förskottsbetalning på varor inom ramen för koncerngemensamma inköp inom FNG med 10,0 miljoner euro samt betalning av en uppstartskostnad på 5,0 miljoner euro. I rapporten för kvartal 2 flaggade vi upp att en nedskrivning kan bli aktuell som en konsekvens av konkurserna inom övriga FNG-koncernen”, skriver bolaget i rapporten.

Koncernens nettoomsättning uppgick till 778,0 miljoner kronor under tredje kvartalet

Koncernen går dock med förlust och redovisade ett rörelseresultat som uppgick till -98,5 miljoner kronor under perioden.

Arbetet med att ta Ellos Group ut i Europa fortskrider och uppges löpa enligt plan. Varumärket Jotex kommer i slutet av 2020 och under början av 2021 att lanseras i Tyskland, Polen, Holland och Österrike.

Koncernen öppnade under tredje kvartalet upp för försäljning via Amazon.

Därtill pågår en tvist mellan de tidigare ägarna av Ellos Group och FNG Nordic AB och FNG NV i Belgien där de tidigare ägarna har ställt krav mot köparen gällande bland annat värdet på betalningen för Ellos Group. FNG Nordic AB och FNG NV i Belgien bestrider de punkter som framförts.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078