23948sdkhjf

Positivt för H&M före corona

Under första kvartalet, december till februari ökade H&M-gruppens nettoomsättning med 8 procent till 54 948 miljoner kronor (51 015).

I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 5 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Exkluderat för de marknader som i kvartalet påverkades mest av situationen kopplad till coronaviruset covid-19, ökade H&M-gruppens försäljning under kvartalet med 7 procent i lokala valutor, skriver bolaget i sin rapport. 

Bolaget redovisar ett rörelseresultat på 2 690 miljoner kronor i det första kvartalet. 

Onlineförsäljningen ökade med 48 procent i svenska kronor och 44 procent i lokala valutor under kvartalet.

Varulagrets sammansättning och nivå fortsatte att förbättras även under första kvartalet, heter det. Varulager uppgick vid utgången av det första kvartalet  till 37,2 miljarder kronor, en minskning med 7 procent jämfört med motsvarande period året innan och en minskning med 12 procent justerat för valuta. Varulagret per den 31 mars uppgick till 40,1 miljarder kronor (40,6), enligt rapporten. 

"Som en följd av det plötsliga efterfrågebortfallet kopplat till coronasituationen kommer varulagret tillfälligt att öka. Tack vare kraftiga åtgärder och snabba revideringar av varuinköpen bedöms dock varulagernivån återigen normaliseras i takt med att efterfrågan återkommer. De senare årens framgångsrika förändringsarbete inom H&M-gruppen ger goda förutsättningar för att både parera den pågående situationen och fortsätta det positiva momentum som bolaget befann sig i fram till coronavirusets utbrott", skriver bolaget i rapporten.

I rapporten skriver bolaget att "under kvartalets andra hälft dämpades koncernens försäljning av coronavirusets snabba utbrott, framför allt i Kina där försäljningen minskade med 84 procent under februari. Frånräknat Kina, Hongkong, Singapore, Macau, Japan och Taiwan ökade försäljningen med 7 procent i lokala valutor".

Från den 1 december 2019 till 23 januari 2020 ökade kvartalets försäljning i Kina med 27 procent i lokal valuta men minskade med 24 procent i kvartalet som helhet.

Läs mer om: H&M
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078