23948sdkhjf

Så sålde Boozt – uppdaterar finansiella mål

Har blockerat 9 000 kunder på grund av hög returgrad.

E-handelsbolaget Boozt redovisar ett resultat efter skatt på 77,5 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (52,3). Bruttoresultatet blev 454 miljoner kronor (368) vilket gav en bruttomarginal på 43,2 procent (41,2).

Rörelseresultatet blev 105 miljoner kronor (69,1) och rörelsemarginalen var 10,0 procent (7,7). Nettoomsättningen uppgick till 1.050 miljoner kronor (893).

Boozt förväntar sig en försäljningstillväxt på 15-20 procent helåret 2020 och en justerad rörelsemarginal som ökar jämfört med 2019. Det framgår av bokslutet.

Tillväxten 2019 var 23 procent och den justerade marginalen 3,2 procent.

"Med en god lagersituation beslutade vi att inte jaga en olönsam tillväxt och deltog därför inte fullt ut i det extraordinära aktivitetsdrivna marknadsklimatet. Vi bibehåller fokus på att stärka vårt varumärkes relativa ställning gentemot både våra kunder och våra varumärkesleverantörer, samtidigt som vi är disciplinerade när det gäller våra investeringar i nya kunder", summerar vd Hermann Haraldsson 2019.

Av rapporten framgår även att Boozt har uppdaterat sina finansiella mål för perioden till och med 2022.

"Under de kommande åren är vår målsättning att fortsätta växa väsentligt mer än den nordiska online-marknaden för att öka vår marknadsandel. Vårt höga genomsnittliga ordervärde och därmed attraktiva nyckeltal per order, tillåter en fortsatt hög investering i tillväxt. Detta samtidigt som den justerade rörelsemarginalen överstiger 6 procent år 2022, drivet av verksamhetsförbättringar och skalfördelar", skriver bolaget.

Tidigare hade Boozt målen att den årliga nettoomsättningen skulle öka 25-30 procent och att bolaget skulle uppnå en justerad ebit-marginal överstigande 6 procent på medellång sikt.

I rapporten skriver bolaget att det genomsnittliga ordervärdet var rekordhögt också drivet av en lägre returgrad något som bolaget menar är en effekt av den policy som e-handelsbolaget implementerade i november i fjol där där cirka 9 000 kunder blockerades, främst på grund av ”extremt returnerande av varor”.

Bolaget konsterar dock att policyn haft en negativ inverkan på nettoomsättningstillväxten ”men totalt sett har det varit mycket positivt för företaget och vi är stolta över att vidta åtgärder mot en mer ansvarsfull bransch”, skriver bolaget i rapporten.

Kommentera en artikel

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078