23948sdkhjf

Nyemission räddar WedinsDen akuta krisen för skokedjan Wedins är över. En nyemission pä 339 miljoner kronor gör att företaget dels kan äterbetala ett län till Föreningssparbanken pä 200 miljoner och dels stärka sin likviditet.

Emissionen är garanterad i sin helhet av antal stora institutioner: Andra AP-fonden och Östersjöstiftelsen, som ocksä är minoritetsägare, samt Föreningssparbanken, Alecta och Alted.
Däremot deltar inte Wedins kontroversielle huvudägare och styrelseordförande Peter Lindgren i emissionen och därför är ocksä hans makt över bolaget bruten.
Handeln i Wedinsaktien stoppades under torsdagen sedan det stod klart att företaget hamnat en djup ekonomisk svacka och att en konkurs läg oroväckande nära. Men tidigt pä fredagsmorgonen kunde alltsä Wedins styrelse meddela att de finansiella problemen säg ut att vara lösta.
Föreningssparbanken kvarstär som Wedins kreditgivare och har beviljat ett tillfälligt amorteringsanständ till och med första kvartalet 2006. Banken deltar ocksä i emissionen med 100 miljoner kronor och förbinder sig – efter att emissionen genomförts och de 200 miljonerna amorterats – att omvandla en kvarstäende fordran om 50 miljoner till aktier i Wedins.
Wedins styrelse meddelar ocksä att effektiviseringsprogrammet som ska spara 50 miljoner pä ärsbasis trappas upp för att snabbare ge effekt.
Sedan 2001 har Wedins förlorat 484 miljoner kronor. Till det kommer nedskrivningar pä 235 miljoner. Vid utgängen av räkenskapsäret 2004-2005 var de räntebärande skulderna cirka 400 miljoner och soliditeten nere i 21 procent.
Men styrelsen päpekar att det finns ljuspunkter. Wedins försäljning under perioden september-november ökade med 7 procent i jämförbara butiker, och snittomsättningen per butik läg under samma period 20 procent högre än i fjol. LW

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.329