23948sdkhjf

En viktig resa för Kappahl

Hela modebranschen befinner sig i en stor omvandling. För Kappahl är det en spännande förändringsresa som man inlett...

...och för att stödja omvandlingen och förbereda företaget för att växa på nya marknader och i nya kanaler har företaget därför utvecklat People Strategy, en egen kompass för att nå de uppsatta affärsmålen och medarbetarlöftet “We promise you the right to always be yourself – Kappahl a place to belong”. Anna Andihn, vice President, HR & Communication, förklarar att Kappahls People Strategy stödjer utveckling och transformation av verksamheten genom att arbeta aktivt inom fem områden; arbete som gynnar livet, ansvar för människor och planet, en inkluderande, modig och glädjefylld kultur, inspirerande arbetslivserfarenheter, och skapa förståelse och medvetenhet om företagets affärsplan: 

– För att ge alla våra medarbetare förutsättningar att rusta sig inför den transformation vi är i, har vi utvecklat omfattande ledarskapsprogram och ett medarbetarprogram som stöder de beteenden som krävs för att driva omvandlingen, våra strategier och att nå våra mål: 

Digitalisering, hållbarhet och inkludering och mångfald är självklara delar. Programmen har lagt en grund i företaget i hur man leder, hanterar förändringar, tar ansvar, leder sig själv med mera på ett mycket konkret sätt och är väl implementerat och uppskattat i vår organisation från Finland i norr och Kina i öst.

– Programmen har hjälpt till att klargöra "hur" vi ska nå våra affärsmål för våra medarbetare och skapat både fart och kraft i genomförandet. 

En avgörande fråga är på vilket sätt Kappahl når alla sina medarbetare med dessa budskap. Johanna Loman, HR Business Partner, förklarar hur:

– Vi är organiserade så att HR och Kommunikation finns under samma avdelning. Det är ett vinnande koncept för oss och ännu mer viktigt i att paketera och få ut kommunikation kring vart vi ska och vilka mål vi alla har. HR & kommunikation samverkar med intern och extern employer branding och att stärka vår organisationskultur.  Johanna Loman berättar att man har flera olika tvärfunktionella forum och lyssnar in och fångar in olika perspektiv vilket gör att man snabbt kan skapa en helhetsbild och göra anpassade insatser där det behövs.

– Tillsammans planerar vi för våra företagsinformationer som vi har fyra gånger per år, och skapar engagerande innehåll i våra internkommunikationskanaler som intranätet till exempel. Bland annat har vi genomfört flera inkluderande workshops med kollegor från alla delar av bolaget och vi genomför kunskapsseminarier och inspirationsföreläsningar, ledarforum med mera för att få en helhetsbild av vår resa.

– Under de senaste tre åren har vi implementerat ett fullskaligt HR-affärspartnerstöd i alla ledningsgrupper, vi har stöttat i att utveckla företagets nya syfte och affärsidé. Vi har drivit utvecklingen av värderingar, kulturbeskrivning, principer för ledarskap och för självledarskap för att stödja strategin.  

Anna Andihn tillägger att Kappahl uppdaterar alla HR-processer på alla marknader för att bli mer effektiva och skalbara, vilket förbereder företaget för tillväxt på nya marknader:

– För att säkerställa att vi förbättrar oss och når våra mål, gör vi kvartalsvisa uppföljningar av våra KPI:er på global nivå.

Avslutningsvis understryker Anna Andihn att Kappahls People Strategy är som en vägkarta som hjälper medarbetarna att navigera genom vardagens komplexa terräng.

Kort om Kappahl

Från källarbutiken 1953 är Kappahl Group idag en av Nordens ledande modekedjor med runt 360 Kappahl- och Newbiebutiker i Sverige, Norge, Finland, Polen och Storbritannien samt online på över 20 marknader i Europa och nu även i Asien. Kappahl-teamet består av 4000 kollegor i nio länder. Över 80 procent av företagets produkter är tillverkade av certifierade material och målet är att 100 procent ska vara producerade i certifierade material senast år 2025. Kappahls övergripande klimatmål är att halvera värdekedjans klimatutsläpp till år 2030. 

Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.062