23948sdkhjf

EU städar bland miljömärkningarna

Antalet miljömärkningar tros bli färre och kraven på miljöpåståenden skarpare. Detta väntar modeindustrin när EU-kommissionens förslag blir lag.

EU ska storstäda bland miljömärkningarna och inskärpa kraven vad gäller miljöpåståenden. Det sker genom det så kallade Green claims-direktivet, som presenterades av EU-kommissionen i mars i år och som väntas bli lag 2025.

Syftet med lagen är dels att företagen ska verka på lika villkor, dels att förenkla för och skydda konsumenten. Lagen ska säkerställa att den information som kommuniceras är tillförlitlig, jämförbar och kontrollerbar. Miljöpåståenden ska kunna styrkas antingen med data eller vetenskaplig information.

Enligt Martina Elfgren, enhetschef för internationell handel på Svensk Handel, är lagförslaget omfattande och tangerar både den svenska marknadsföringslagen och Ekodesign-direktivet.

– Det är tekniskt komplicerat och det är svårt att överblicka konsekvenserna. Ett antal befintliga lagar reglerar redan i dag hur varor får marknadsföras. Tanken nu är att underlätta för konsumenter att göra medvetna miljöval. I den bästa av världar kommer handeln och samhället bli mer hållbart, vilket direktivet ytterst syftar till, säger hon.

För att säkerställa att kraven på miljöpåståenden efterlevs föreslår EU att en oberoende tredjepartsaktör ska verifiera påståendena innan produkten sätts på marknaden. Även ett certifikat som följer med varan ska utfärdas.

Den nya lagen ska försvåra för ”greenwashing”. Men enligt Martin Elfgren är risken att den kan leda till så kallad ”greenhushing”, det vill säga att företag helt eller delvis upphör med att kommunicera sitt hållbarhetsarbete.

– Om lagstiftningen blir för komplicerad kommer företagen att strunta i att marknadsföra sina varor som gröna, särskilt om de riskerar att hamna i orimliga granskningar.

Underkänns miljöpåståendet har företagen 30 dagar på sig att korrigera det. Om det inte sker ska påståendet tas bort, annars väntar påföljder.

– Det är svårt att säga om det blir böter eller avstängning, säger Martina Elfgren.

Hon befarar att lagen blir administrativt betungande och certifieringarna kostsamma.

– Det kan även komma att ta längre tid att få ut en vara på marknaden eftersom processen för att erhålla ett certifikat kan bli utdragen, tillägger hon.

EU skärper samtidigt kraven för miljömärkningar (Svensk Handel uppskattar antalet textilmärkningar till strax under hundra). Kommissionen vill införa minimikrav, vilket tros leda till att vissa märkningar kommer att försvinna medan andra kommer att tvingas öka kraven.

OM NYA LAGEN

Varje medlemsland föreslås utse en ansvarig tillsynsmyndighet som ackrediterar tredjepartsföretag som har till uppgift att verifiera företagens miljöpåståenden. När påståendena om en produkt har verifierats utfärdas även ett certifikat som följer med produkten. Certifikatet är tänkt att gälla i alla EU-länder. Därför är det av stor vikt att reglerna implementeras på samma sätt i samtliga EU-länder.

Informationen som används för att underbygga påståendena måste göras tillgänglig fysiskt för konsumenten, till exempel med en QR-kod.

Den som marknadsför produkten mot konsument är den som tillsynen sker mot. Det är därför viktigt att man ser över sina leverantörsavtal.

Källa: Svensk Handel

Miljömärkning Sverige, som står bakom den nordiska märkningen Svanen, bedömer att kraven uppfylls enligt Green claims-förslaget, och att Svanen-märkningen kommer att finnas kvar.

– Däremot vill vi att Svanen ska förhandsgodkännas och likställas med EU Ecolabel, som är EU:s motsvarighet till Svanen. Både Svanen och EU Ecolabel är Typ 1-märkningar (ISO 14024) som arbetar på samma sätt. Men bara EU Ecolabel är förhandsgodkänd som förslaget ser ut nu, säger Anna Norberg, pr- och presschef på Miljömärkning Sverige.

Än så länge är Green claims ett förslag. Målet är att lagen ska antas under första kvartalet nästa år. Därefter kommer det troligen att dröja fram till 2025 innan den träder i kraft i Sverige.

– Allt är inte klart än. En implementeringsprocess brukar i regel ta två år. Det blir nästa kommission som kommer att ta direktivet i mål, och vi vet inte hur pass prioriterad frågan kommer att bli, säger Martina Elfgren.

Oavsett vad kommer framförhållning vara a och o för branschen.

– Om man har för avsikt att göra ett miljöpåstående kommer företagen att behöva addera en parallell process i sitt arbete. För väldigt många kommer det att krävas ytterligare resurser, alternativt att man tar hjälp externt för att gå i mål, säger Martina Elfgren.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.08