23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Viktigt att företaget rustar upp enligt Visselblåsarlagen

Det har upprättats en lag för att skydda visselblåsare, vilket är en term för personer som larmar om bedrägerier, fusk eller liknande lagbrott.

Varje arbetsplats som har mer än 50 arbetare har ansvar för att lagens direktiv kommer att följas.

Lagens innehåll är direktiv från EU och alla medlemsstater har fått order om att senast 17 december i år vara klara med allt som krävs för att lagen ska kunna implementeras överallt. Det ska bland annat utses en opartisk person på arbetsplatsen, som kommer att agera som kontaktperson och det ska alltid råda full anonymitet för visselblåsaren.

Idén med termen visselblåsare kommer från när poliserna larmade om fara med just en visselpipa. Till skillnad från dessa poliser, så vågar merparten personer som ser eller hör något som inte är lagenligt inte gå vidare med det, mest för att de är rädda för att de ska bli hotade, förföljda eller skadade. Även rädsla finns för att deras nära och kära ska bli utsatta för hot eller skada.

Till hjälp kan arbetsplatser behöva ett system som hjälper den som är ansvarig för rapportering av brottet samt uppföljning av den information som visselblåsaren har delat med sig av. Det finns programvaror som utgör en bra mall för att få med alla relevanta detaljer i rapporten. Dessutom ska alla dokument och all personlig information om visselblåsaren att vara skyddat från alla andra.

Viktiga faktorer inför upprustning av proceduren

I vissa situationer kan det vara svårt att veta var gränsen går gällande rapportering. För att försöka tydliggöra detta finns några exempel, men det är svårt att vara exakt med hänsyn till vad som gäller inom de olika branscherna. För att en visselblåsare ska skyddas under visselblåsarlagen, så ska dennes rapporter innefatta grova brott som listas nedan.

  • Brott som är relaterade till ekonomi; till exempel mutor, stöld, bedrägeri, förfalskning och bokföringsbrott.
  • Allvarliga brott som bland har anknytning till enskilda individers liv och hälsa; som allvarliga miljöbrott, om det råder allvarliga säkerhetsrisker på arbetsplatsen och när det uppstår grövre varianter av diskriminering och trakasserier.

En rapport kan inlämnas internt, antingen direkt till arbetstagaren eller den ansvarige person som har utsetts av arbetstagaren. Den ansvarige personen har sedan skyldighet att lämna in rapport och denne får absolut inte utföra någon form av hämndaktion gentemot visselblåsaren. 

Med ett tillförlitligt visselblåsarsystem kan företaget spara tid, samtidigt som det är säkert att alla regler efterhålls. Till exempel så uppfylls alla krav för GDPR och rustat med hög kvalité för säkerhet. All information om det som har rapporterats och om visselblåsaren måste skyddas och vara säkert mot försök av intrång i systemet.

Whistleblower System är designat för att anställda själv ska kunna skriva en rapport om ett brott som behöver undersökas. Visselblåsaren ska direkt få reda på vilken person som har tagit emot deras rapport och som ska ta tag i ärendet. Vare sig visselblåsaren väljer att vara anonym eller inte, så har denne alltid rätt att bli uppdaterad om läget. Vad har gjorts och vad kommer att ske?

Sänd till en kollega

0.016