Fashionnet/ NilsonGroup

CSR-ansvarig NilsonGroup

Du förväntas koordinera företagets kemikalie- och uppförandekodsarbete bland annat med hjälp av våra coacher placerade i Kina, för att säkerställa att våra krav på kemikaliehantering uppfylls samt att vår uppförande kod efterföljs av våra leverantörer.
Upprättad
Ansökningsfrist
den 20 augusti 2017
Förväntad start.
den 1 september 2017
Antal jobb
1
Anställningsförhållanden
Fast
Antal timmar
Fulltid
Anställning
Fast
Arbetsplats
Sverige > Alla regioner

Rollen
Du samarbetar med alla våra affärsområden, produktionskontor och butiker på NilsonGroup.

Du förväntas koordinera företagets kemikalie- och uppförandekodsarbete bland annat med hjälp av våra coacher placerade i Kina, för att säkerställa att våra krav på kemikaliehantering uppfylls samt att vår uppförande kod efterföljs av våra leverantörer.

Du är också den sammankopplande och rådgivande länken för företaget som helhet gällande kemikaliefrågor och frågor kring uppförandekoden. Du har ansvar för att säkerställa att företaget arbetar i enlighet med kemikalielagstiftning samt att vår produktion sker under säkra och rättvisa förhållanden samt att ständigt vara uppdaterad kring dessa frågor.

Du har ett övergripande ansvar för hållbarhetsarbetet och arbetar tillsammans med de olika avdelningarna inom företaget. I arbetet innefattas även sammanställningen av den årliga hållbarhetsredovisningen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Kontaktlänk samt koordinator för coacher i Kina
* Förmedlande samt uppföljning av strategier och mål för vårt kemikaliearbete och uppförandekodsarbete gentemot våra coacher
* Utformande, uppföljning samt utveckling av vårt uppföljningssystem FCIF och Minimumkrav
* Utformning samt uppföljning av utbildningsprogram rörande kemikalier och kemikaliehantering samt uppförandekoden internt och externt
* Ansvarig för att säkerställa att företaget håller sig inom lagar och förordningar inom relevanta områden.
* Ansvarig för sammanställandet av NilsonGroups årliga Hållbarhetsrapport
* Kontaktlänk för externa samarbeten med; Kemikaliegruppen, CSR nätverk, STWI etc

Resor i tjänsten
2-3 resor om året till Asien
Övriga kortare dagsresor inom Sverige/Skandinavien

Kravprofil
Utbildningskrav
* Eftergymnasial utbildning inom produktion och hållbarhet som har givit kunskaper i termerna CSR, CR och SRI.

Erfarenhets- och kunskapskrav
* Kunskaper om kemikalier, såsom REACH och biociddirektivet.
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift.

Meriterande erfarenhet och kunskap
* Examen som textilingenjör
* Erfarenhet inom detaljhandeln, såsom konfektion eller skor.
* Erfarenhet av affärsrelationer med Asien
* Kunskap inom produktionsplanering

Personliga kompetenser viktiga för rollen
Organisera och utföra uppgifter
Planerar aktiviteter och projekt i god tid. Följer instruktioner, procedurer och policy. Sätter höga normer för kvalitet och kvantitet med fokus på kunden. Tar initiativ, agerar med självförtroende och arbetar självständigt.

Skapa relationer och nätverk
Skapar goda relationer till kunder och medarbetare. Bygger omfattande och effektiva kontaktnätverk inom och utanför organisationen. Kommer bra överens med personer på alla nivåer. Delar med sig av kunskaper på ett proffsigt sätt genom mycket god kommunikation, både verbalt och i skrift.

Analysera och tolka
Tillämpar specialiserad och detaljerad teknisk expertkunskap. Använder teknologi för att uppnå arbetsmål. Analysera numeriska, verbala data och alla andra informationskällor. Uppvisar tillräcklig koordination och uthållighet. Övervakar arbete gentemot slutdatum och milstolpar.

Skicka din ansökan

Ansök tjänsten via denna Länk


Sänd till en kollega

0.144