23948sdkhjf

Rizzo riskerar konkurs om nyemission misslyckas

Styrelsen i Rizzo har beslutat om en företrädesemission, en riktad nyemission och ingått ett låneavtal. 

Företrädesemissionen uppgår till lägst 130 miljoner kronor och som högst 150 miljoner kronor. Den är garanterad till 33–38 procent, beroende på vad summan blir, av Zenith. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med emissionen är att återställa det egna kapitalet samt att tillföra bolaget rörelsekapital. Teckningskursen är 0:10 kronor per aktie. Aktien avslutande onsdagens handel på 0:13 kronor. Om företrädesemissionen inte fullföljs riskerar bolaget att försättas i konkurs.

Rizzo avser också genomföra en riktad nyemission av B-aktier om högst 32 miljoner kronor till Zenith med en teckningskurs på 0:15 kronor. Därutöver avser Rizzo att ingå ett tilläggsavtal till ett konvertibelt låneavtal ingånget mellan bolaget och Zenith.

Emissionerna och tilläggsavtalet är villkorade godkännande av en extra bolagsstämma, som avses hållas den 27 mars 2023. Styrelsen har vidare beslutat att ingå ett låneavtal med Zenith avseende ytterligare bryggfinansiering om 30 miljoner kronor.

Låneavtalet är villkorat av att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om nyemissionerna och tilläggsavtalet. Bolaget är skyldigt att återbetala lånebeloppet, med avtalad ränta så snart praktiskt möjligt, från den emissionslikvid som bolaget erhåller från företrädesemissionen. Brygglånet löper med en årlig ränta om 6 procent.

"Trots ett antal utmanande år så bedömer bolagets styrelse att det finns goda förutsättningar att vända verksamheten till tillväxt och lönsamhet framåt", heter det i pressmeddelandet.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.079