23948sdkhjf

H&M planerar minska med 100 butiker netto

H&M redovisar en omsättning på 224 miljarder kronor för helåret 2021/2022.

H&M-gruppen redovisar en nettoomsättning på 62,4 miljarder kronor under fjärde kvartalet, september till november 2022, i det brutna räkenskapsåret. Det innebär en ökning med 10 procent jämfört med motsvarande period 2021 som landade på 56,8 miljarder. Rörelseresultatet uppgick till 821 miljoner kronor, jämfört med 6 259 miljoner. I rörelseresultatet ingår en av H&M tidigare aviserad omstruktureringskostnad för åtgärdsprogrammet om 836 miljoner kronor.

Förutom omstruktureringskostnaden påverkades H&M:s resultat under fjärde kvartalet av negativa effekter från ökade råvaru- och fraktkostnader, en starkare US-dollar samt höjda energipriser med cirka  3,6 miljarder kronor. Vidare uppgår uteblivet rörelseresultat från Ryssland till 585 miljoner kronor.

Bruttomarginalen uppgick till 49,7 procent, jämfört med förväntade 51,9 procent.

Gruppens nettoomsättning för helåret ökade med 12 procent till 223,6 miljarder kronor jämfört med 199 miljarder. Rörelseresultatet uppgick till 7 169 miljoner kronor jämfört med 15 255 miljoner. Det motsvarar en rörelsemarginal om 3,2 procent (7,7). Justerat för engångskostnader uppgick rörelseresultatet till 9 760 (15 255) och rörelsemarginalen till 4,4 procent (7,7).

Styrelsen kommer att be årsstämman 2023 om ett bemyndigande att kunna ha möjlighet att fram till årsstämman 2024 återköpa egna B-aktier om maximalt 3 miljarder kronor. ”Styrelsen kommer avvakta och följa bolagets utveckling under året och bemyndigandet kommer endast att användas om vissa förutsättningar uppfylls”, heter det.

Under 2022/2023 planera H&M att stänga cirka 200 butiker medan antalet nyöppningar väntas bli cirka 100 stycken. Det framgår av bokslutsrapporten.

Under det föregående räkenskapsåret 2021/2022 minskade antalet butiker i H&M-gruppen netto med 336, varav 175 av de stängda butikerna var i Ryssland och Belarus.

H&M upprepar att första butiken i Albanien öppnar under första halvåret av 2023. Även ny e-handel öppnas. “Ny onlinemarknad för H&M blir Ecuador under början av 2023. COS lanseras i Mexiko och Arket planerar att öppna i Estland under 2023. & Other Stories öppnar på The Iconic i Australien under 2023”, heter det i rapporten.

H&M står fast vid sitt mål om att uppnå en tvåsiffrig rörelsemarginal för helåret 2024. Det skriver H&M:s vd Helena Helmersson i bokslutsrapporten. 

Hon uppger att H&M-gruppen står stark, trots det tuffa läget i omvärlden, med en robust finansiell ställning, stabilt kassaflöde och ett väl sammansatt varulager. 

”Försäljningen på det nya finansiella året har börjat bra. De externa faktorerna är fortsatt utmanande men utvecklingen går åt rätt håll. I kombination med våra investeringar och effektiviseringar finns det goda förutsättningar för att 2023 blir ett år med ökad försäljning, förbättrad lönsamhet och lägre varulager”, skriver Helena Helmersson. 

H&M-gruppen upprepar också sitt mål om att senast 2030 fördubbla omsättningen, jämfört med basåret 2021. Målet om en försäljningstillväxt på 10-15 procent per år med fortsatt hög lönsamhet kvarstår som ett långsiktigt mål, uppger H&M.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078