23948sdkhjf

Tvärstopp för VRG – öppnar ånyo butiker för Rizzo

Försäljningen rasade med långt över 30 procent under fjärde kvartalet.

Försäljningsrasen fortsätter för sko- och accessoarkoncernen Venue Retail Group och nya vdn Lars Fins, som klev på den 1 juni, första hela kvartal blev ingen solskenshistoria.

Den jämförbara försäljning under fjärde kvartalet minskade med 33,5 procent mot föregående år.

”90 dagars vd-arbete är nu genomfört och sommarperioden 2020 är en milstolpe i VRGs historia. Pandemi, fortsatt rekonstruktion och en fortsatt starkt negativt påverkad resemarknad gör det stentufft för oss som bolag. Kvartalet som gått har fortsatt att präglas av den pågående Coronapandemin. Det påverkar försäljningen, såväl som marginalen negativt", skriver Lars Fins i rapporten.

Nettoomsättning under fjärde kvartalet, juni till augusti, uppgick till 140,2 miljoner kronor (236,2), en minskning med -96,0 miljoner kronor.

Rörelseresultatet uppgick till -39,4 miljoner kronor (2,0), en minskning med 41,4 miljoner kronor.

Bruttovinstmarginalen uppgick till 44,1 procent (45,4), en minskning med 1,3 procentenheter.

Resultat efter skatt uppgick till -47,4 miljoner kronor (1,1), en minskning med 48,5 miljoner kronor.

Av koncernens totala försäljning under kvartalet svarade Sverige för 62 procent (62) och Norge för 38 procent (38). Motsvarande fördelning för räkenskapsåret 2019/2020 uppgick i Sverige till 66 procent (65) och Norge 34 procent (35).Trots försäljningsrasen skriver bolaget i rapporten att ”försäljningen har under kvartalet successivt återhämtat sig och är på klart högre nivåer än kvartalet innan. Men försäljningen är ännu inte på nivån innan utbrottet”.Vid utgången av kvartalet uppgick antalet butiker till 101 jämfört med 115 butiker under föregående år; totalt 54 Accentbutiker i Sverige och 38 Morrisbutiker i Norge.

Därtill driver koncernen dels egna Rizzobutiker, dels butiker genom ett varuhuskoncept på NK i Stockholm och Göteborg. Affärsområde Skor hade den 31 augusti 2020 totalt 9 butiker i Sverige inklusive fem avdelningar på nämnda varuhus.

Koncernen dammar av varumärket Rizzo och de butiker för Accent som ställts om till pilotbutiker har fått Rizzo-skylt: på Drottninggatan och i Täby Centrum i Stockholm samt butiken i Jönköping. Efter kvartalet och den 12 oktober 2020 öppnades en ny Rizzobutik i Fältöversten i Stockholm.

I pilotbutikerna kommer ett nytt koncept att utvecklas, heter det i rapporten.

”Förhoppningsvis leder det oss mot en efterlängtad lönsamhet även om det kommer att ta minst 6 månader innan vi fullt ut kan bedöma effekterna av vår nya strategi”.Den 20 november i fjol ansökte VRG om företagsrekonstruktion som den 25 augusti förlängdes den till och med 20 november 2020. 

Men under kvartalet har ackordsförhandlingar skett och den 18 september 2020 fattade Stockholms tingsrätt beslutet om att godkänna förslaget till borgenärerna.

Ackordet vann laga kraft den 9 oktober 2020 och bolagets företagsrekonstruktion är således avslutad. Den 22 oktober ska en extra bolagsstämma hållas där den planerade företrädes- och den riktade emissionen till anställda ska godkännas.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078