23948sdkhjf

Halverad försäljning för Wesc – förlusten minskar

Coronapandemin har slagit hårt mot märket som har lejonparten av försäljningen på den nordamerikanska marknaden.

Wesc nettoomsättning under andra kvartalet, 1 april till 30 juni, uppgick till 3,3 miljoner kronor jämfört med 6,6 miljoner under samma period i fjol.

Rörelseresultatet uppvisar lägre förlust och förbättrades under kvartalet och uppgick till -4,6 miljoner kronor (-6,2). Bolaget har arbetat med att minska kostnaderna, omfördela resurser, personalnedragningar och permitteringar, ett arbete som  pågår fortlöpande, och de fasta kostnaderna är nära  30 procent lägre i kvartal två jämfört med samma period 2019.  Bolaget  förväntar fortsatt kostnadsminskning.

Resultat efter skatt uppgick till -7,4 miljoner kronor (-8,2) för kvartalet.

"Det allmänt utmanade klimatet och fördröjningarna har även inneburit att delar av vår/sommarkollektionen ej har kunnat säljas till fullpris. Försäljningen i andra kvartalet minskar med 50 procent  jämfört med samma period som föregående år. Både vi och större andelen av våra kunder har påverkats starkt negativt av rådande situation vilket förklarar den stora avvikelsen".

Vidare skriver bolaget att nya samarbeten har inletts med representanter på den spanska och italienska marknaden.

"Vi expanderar hos Nordstrom med ytterligare 20 försäljningsställen. Dick´s Sporting Goods och Pac sun utökar sortimentet av våra varor och Pac Sun kommer också att sälja hörlurar".

Utvecklingen  i e-handeln, via e-handelskunder, ska under kvartalet ha varit god.

Vidare skriver bolaget att kunderna vill ha senare leveranser men att inga ordrar 

"Det allmänt utmanade klimatet och fördröjningarna har även inneburit att delar av vår/sommarkollektionen ej har kunnat säljas till fullpris. Försäljningen i andra kvartalet minskar med 50 procent  jämfört med samma period som föregående år. Både vi och större andelen av våra kunder har påverkats starkt negativt av rådande situation vilket förklarar den stora avvikelsen".

  • Genom våra licenspartners har ytterligare varumärkesomsättning genererats under Q2 om ca 0,1 MSEK. För första halvåret 2020 hamnade varumärkesomsättningen på 0,5 MSEK. Denna försäljning genererade licensintäkter i ett av dotterbolagen i USA vilken är inkluderad i bolagets redovisning. Våra partners har precis som vi haft stor negativ påverkan av Covid-19 utbrottet.
  • Bruttomarginalen i kvartalet hamnade betydligt lägre än i samma kvartal 2019. Utförsäljning av äldre kollektioner har gjorts med rabatterade priser och påverkar därmed marginalerna negativt.
  • Aktiviteter för att minska kostnaderna pågår fortlöpande och de fasta kostnaderna låg nästan 30 procent lägre i kvartal två jämfört med samma period 2019. Rörelseresultatet visar en lägre förlustnivå än kvartal två 2019. Genom omfördelning av resurser, personalneddragningar och permitteringar samt reducering av övriga fasta kostnader förväntar vi se en fortsatt kostnadsminskning.
  • Införsäljning av vår- och sommarkollektionen 2021 har påbörjats under kvartalet och har under rådande omständigheter fått hållas digitalt och på distans men med stort deltagande och positiva reaktioner på kollektionen. Nya samarbeten har inletts med representanter på den spanska och italienska marknaden. Vi expanderar hos Nordstrom med ytterligare 20 försäljningsställen. DICK´S Sporting Goods och Pac sun utökar sortimentet av våra varor och Pac Sun kommer också att sälja hörlurar.
  • Förberedelser pågår inför den kommande lanseringen av hörlurar som sker i september tillsammans med vår licenspartner Telecom Lifestyle Fashion (TLF), ett helägt dotterbolag till Strax AB.

VD har ordet 

Andra kvartalet har påverkats starkt av den pågående Covid-19 pandemin. Större delen av bolagets totala försäljning sker i dagsläget på den nordamerikanska marknaden vilken varit mer eller mindre helt stängd under hela det andra kvartalet. Bolagets försäljning har minskat med 50% jämfört med samma kvartal 2019. Bolagets butiksdrivna kunder har haft sina butiker stängda och därmed inte kunnat ta emot några leveranser under kvartalet. Vi har inte drabbats av några cancelleringar och kommer att vara representerade hos våra återförsäljare enligt plan när marknadssituationen åter tillåter. Bruttomarginalerna i kvartalet var låga på grund av att vi sålt ut lager av äldre kollektioner med rabatterade priser till e-handelsåterförsäljare som inte drabbats fullt lika hårt av pandemin. Ytterligare åtgärder för att minska de fasta kostnaderna har aktivt vidtagits sedan i slutet av första kvartalet, bland annat genom att minska personalkostnader genom uppsägningar och permitteringar samt minskat övriga kostnader. De fasta kostnaderna i kvartal två är närmare 30 procent lägre än samma period föregående år och förlusten i rörelseresultatet betydligt lägre trots försäljningsminskningen. I skrivande stund har merparten av butiksverksamheten i Nordamerika öppnat upp igen men pandemin kommer med all sannolikhet ha stor påverkan på våra köpvanor under en lång tid framöver. Under kvartalet har våra produkter haft god genomförsäljning via våra e-handelskunder vilket understryker att vårt varumärke är starkt och med ett engagerat team och gott samarbete med kunder och partners ser vi med tillförsikt på framtiden.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.062